Aktualności

 

 

 

„Budowa świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach”.

 

 

Foto z marzec 2013 r.

Foto z styczeń 2013 r.

 

 

 

 


 

Fundusze unijne na budowę Świetlicy Środowiskowej w Janowicach

 

W środę, 26 października, w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym Solne Miasto w Wieliczce członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys wręczył przedstawicielom gmin powiatu wielickiego i myślenickiego umowy potwierdzające przyznanie unijnego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Wieliczka otrzymała dofinansowanie na zadanie pod nazwą „Budowa świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach”. Całkowity koszt inwestycji to ponad 2 mln zł, a kwota dofinansowania wynosi 500 000 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych. Umowę potwierdzającą przyznane dofinansowanie dla Gminy Wieliczka odebrał burmistrz Artur Kozioł. Ponad 2 mln zł zostanie przekazane powiatowi wielickiemu na realizację sześciu projektów w ramach PROW. W Gminie Wieliczka dofinansowanie to pozwoli na realizację projektu budowy świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach. Projekt budowy świetlicy przewiduje, iż będzie to budynek jednokondygnacyjny, w kształcie bryły – wielościan nakryty dachem wielospadowym. Na parterze będzie znajdować się główna sala przeznaczona na występy, imprezy okolicznościowe, zebrania, zajęcia sportowe. Od strony frontowej po stronie prawej przedsionka zlokalizowane będą pomieszczenia sanitarne, w tym toalety dla niepełnosprawnych, a po stronie lewej przedsionka – pomieszczenia magazynu sportowego. Powstanie świetlicy środowiskowej umożliwi organizowanie masowych imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych dla mieszkańców Janowic i okolicznych miejscowości, w tym dla osób niepełnosprawnych.

żródło:http://www.wieliczka.eu/pl/1951/61336/Fundusze_unijne_na_budowe_swietlicy_srodowiskowej_w_Janowicach.html

Galeria: 

Świetlica Środowiskowa